THEQC International Conference on Quality Assurance and Accreditation (ICQA)
days
h m s

Live Event

THEQC International Conference on Quality Assurance and Accreditation (ICQA)

20 - 22 March 2023

Add to calendar

AHBVÜ TOKİ BLOKLARI
, Ankara, Turkey

View on map Submit Abstract

Erteleme/Postponement

Sayın katılımcı;

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle 20-21 Mart 2023 tarihleri için planlanan YÖKAK Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı daha sonraki bir tarihe ertelenmiştir.

 

Derin bir acı yaşıyoruz. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, milletimize baş sağlığı dileriz.

 

NOT: Erteme süresince konferans web sayfası erişime açık tutulacaktır. Bu kapsamda 15 Şubat son tarih olarak belirtilen bildiri tam metin gönderimleri tekrar duyurulacak konferans için kabul edilmeye devam edilecektir. Detaylı bilgi için konferans@yokak.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.

 

-----

 

Dear Participant;

 

This week, on Monday (February 6th) morning and afternoon, 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes centered in the Kahramanmaraş province struck 10 provinces of south-eastern Türkiye and Northern Syria and affected more than 13 million people. Türkiye has taken action with all its institutions starting from the moment of the earthquake, and officials have immediately mobilized all their means in their own provinces.

 

Meanwhile, Türkiye is observing a seven-day national mourning after the devastating quakes due to the significant death toll that deeply saddened the Turkish nation. A 3-month state of emergency has been declared for 10 provinces as well to coordinate efforts.

 

In the current situation, we regret to inform you that  THEQC International Conference on Quality Assurance and Accreditation has been postponed to a later date (which will be announced later). We kindly request you to cancel/update your flights&booking accordingly. 

 

We hope you understand the current situation as we focus our efforts on recovery.

 

We truly appreciate your sincere condolence messages and heartfelt support on these difficult days, and We are so grateful for your prayers and thoughts.

 

Please know that your kindness during such a time of pain is invaluable to us.


We'll update you as soon as we have a new date for the conference.

 

Kind Regards,

 

NOTE: During this period, the conference web page will remain accessible. Full Paper Submissions (previously announced as of February 15th) will continue to be accepted for the conference until new dates are announced.

 

 For detailed information, please contact konferans@yokak.gov.tr 

 

 

 

Sonuçlar/Results

Duyuru:

20-22 Mart 2023 tarihlerinde düzenlenecek YÖKAK Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı için tam metin gönderim son tarihi 15 Şubat 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu tarihten sonra gönderilen metinler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Konferans Düzenleme Kurulu

-----

Announcement

The deadline for full-text submission for THEQC International Conference on Quality Assurance and Accreditation, to be held on March 20-22, 2023, has been extended until February 15, 2023. Texts submitted after this date will not be evaluated.

Conference Organizing Committee

 

International Conference on Quality Assurance and Accreditation Paper Evaluation Results Announced.

Paper application evaluation results of the International Conference on Quality Assurance and Accreditation Paper Evaluation Results Announced to be held on 20-22 March 2023 organized by The Turkish Higher Education Quality Council (THEQC)and hosted byAnkara Hacı Bayram Veli University have been announced.

The results of the application were notified to the participants by e-mail.
Notes for accepted papers:

1- Full texts should be sent by e-mail to konferans@yokak.gov.tr until 15 February 2023 in .doc, .docx, .odt, or .pages formats.

2- It is highly important that the studied concepts/situations/issues in the full texts are approached in the context of quality assurance and associated with quality assurance concepts and processes.

3- Conference full-text format and scientific writing rules must be followed.

 

Recommended Full-Text Format for Accepted Papers

Introduction:

It should put forward the rationale and importance of the research based on the literature. At the end of the introduction, the purpose and problems of the research should be defined.

Method:

It should contain participant information, (or components such as the document and environment from which the data is obtained, etc.), data analysis method of the research model, and evidence of validity and reliability. bileşenleri) veri analiz yöntemini ve geçerlilik, güvenirlik kanıtlarını içermelidir.

Findings:

The research findings should be reported in light of sub-problems and with scientific writing rules.

Discussion and Conclusion:

The findings should be discussed considering the literature, and a conclusion should be made in line with the purpose of the research based on these discussions.

References:

The resources used in the research should be listed.

Notes:

The current APA v.7 format should be considered for all references, tables and figures.

Text length should not exceed 4,000 words, including title, abstract, keywords, introduction, findings, discussion and conclusion, and references.

The writing format (word) should be 1.5 line spacing, 12-point font size, and 'Times New Roman' font style.

 

Note: Texts that are not in line with these specifications will not be considered within the scope of the conference. For the kind consideration of esteemed participants.

 

Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı Bildiri Değerlendirme Sonuçları Açıklandı .

 

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde 20-22 Mart 2023 tarihlerinde düzenlenecek  Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı  bildiri başvuru değerlendirme sonuçları açıklanmıştır.

Başvuru sonuçları e-posta ile katılımcılara bildirilmiştir. Kabul edilen bildiriler için:

1- Tam metinlerin e-posta ile 15 Şubat 2023 tarihine kadar konferans@yokak.gov.tr adresine .doc, .docx, .odt, ya da .pages formatlarında gönderilmesi gerekmektedir.

2- Tam metinlerin oluşturulmasında çalışılan kavram/durum/konuların kalite güvencesi bağlamında ele alınması ve kalite güvencesi kavram ve süreçleri ile ilişkilendirilmesi son derece önemlidir.

3- Tam metin formatına ve bilimsel yazım kurallarına uygun olmalıdır. 


Kabul Edilen Bildiriler için önerilen Tam Metin Formatı

Giriş:

Araştırmanın gerekçesini ve önemini alanyazına bağlı bir biçimde ortaya koymalıdır. Girişin sonunda araştırmanın amacı ve problemleri tanımlanmalıdır.

Yöntem:

Araştırmanın modelini, katılımcıları (ya da veri elde edilen doküman ortam vb. bileşenleri) veri analiz yöntemini ve geçerlilik, güvenirlik kanıtlarını içermelidir.

Bulgular:

Araştırmanın bulguları alt problemler ışığında ve bilimsel yazım kuralları doğrultusunda raporlanmalıdır.

Tartışma ve Sonuç:

Elde edilen bulgular alanyazın ışığında tartışılmalı ve bu tartışmalardan hareketle araştırmanın amacı doğrultusunda bir sonuç çıkarılmalıdır.

Kaynaklar:

Araştırmada yararlanılan kaynaklar sunulmalıdır.

Notlar:

Tüm kaynak gösterimleri ve ayrıca tablo ve şekiller için güncel APA v.7 formatı dikkate alınmalıdır.

Metin uzunluğu; başlık, özet, anahtar, sözcükler, giriş, bulgular, tartışma ve sonuç, kaynaklar dahil 4000 kelimeyi aşmamalıdır. 

Yazma biçimi (word) 1,5 satır aralığı, 12 punto ve 'Times New Roman' yazı stilinde olmalıdır.


 

Not: Bu yaklaşımla ele alınmayan metinler konferans kapsamında değerlendirilemeyecektir. Tüm değerli katılımcıların dikkatine sunulur.

 

Science Board / Bilim Kurulu

Onur Kurulu / Honorary Board  
   
Prof. Dr. Muhsin KAR YÖKAK Başkanı
Prof. Dr. Yusuf TEKİN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü
   
Düzenleme Kurulu Başkanları / Steering Committee
 
   
Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI YÖKAK Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Ahmet Kibar ÇETİN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Orhan KURTOĞLU Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. İlyas GÖKHAN Akademik Uzman
Doç. Dr. Salih BARDAKCI Akademik Uzman
   
Düzenleme Kurulu / Confenrece Organizing Committee
 
   
Mehmet YILMAZ YÖKAK Genel Sekreter
Prof. Dr. Hüseyin AĞIR Akademik Uzman
Prof. Dr. Yunus Nadi YÜKSEK Akademik Uzman
Doç. Dr. Dilek AVŞAROĞLU ERKAN Akademik Uzman
Dr.Ögr.Üyesi Gonca ULUDAĞ Akademik Uzman
Dr.Ögr.Üyesi Meryem Ayşegül KOZAK ÇAKIR Akademik Uzman
Dr.Ögr.Üyesi Songül OMUR Akademik Uzman
Öğr. Gör.Dr. Yasemin YELBAY YILMAZ Akademik Uzman
   
Öğr. Gör. Erdem SARIAYDIN Akademik Uzman
Arş. Gör. Sena ÇATAL Akademik Uzman
Ömer Faruk YILDIZ YÖKAK Şube Müdürü
Dr. Zuhal AYHAN Uzman
   
Mustafa Çolak Uzman
   
Bilim Kurulu / Scientific Board  
   
Adı Soyadı/Name Surname Kurumu/Institution
Prof. Dr. Ahmet YOZGATLIGİL YÖKAK Kurul Üyesi
Prof. Dr. Feyza ARICIOĞLU YÖKAK Kurul Üyesi
Prof. Dr. Kemal Varın NUMANOĞLU YÖKAK Kurul Üyesi
Prof. Dr. Murat ÖNDER YÖKAK Kurul Üyesi
Prof. Dr. Şule Itır SATOĞLU YÖKAK Kurul Üyesi
Prof. Dr. Vatan KARAKAYA YÖKAK Kurul Üyesi
Doç. Dr. İbrahim Halil KAYRAL YÖKAK Kurul Üyesi
Adem CEYLAN YÖKAK Kurul Üyesi
Gülden Banu MÜDERRİSOĞLU YÖKAK Kurul Üyesi
Hakan ÜLKEN YÖKAK Kurul Üyesi
Erdoğan Taha Akbaş YÖKAK Kurul Üyesi
Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI Mersin Üniversitesi - TURAK
Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Ali SINAĞ Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Asaf VAROL Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Aslıhan NASIR Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Aysegül AŞKIN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Aysenur KARADUMAN Lokman Hekim Üniversitesi.
Prof. Dr. Ayşegül TAYLAN ÖZKAN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Prof. Dr. Aytekin ÇÖKELEZ İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Belma AKŞİT Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Belma GÜMÜŞEL Lokman Hekim Üniversitesi
Prof. Dr. Berna MUSAL Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Berrin YANIKKAYA Yeditepe Üniversitesi - İLAD
Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent ÇAVAŞ Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent EKER Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun KÖSE İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Prof. Dr. Çetin EROL Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Deniz TAŞÇI Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Dilek ÖZMEN Manisa Celal Bayar Üniversitesi - HEPDAK
Prof. Dr. Diler ASLAN Emekli
Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - EPDAD
Prof. Dr. Durmuş GÜNAY Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Elif ÇEPNİ Karabük Üniversitesi
Prof. Dr. Emine KOCA Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Enver AYDOĞAN Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Erdem KIRKBEŞOĞLU Başkent Üniversitesi - STAR
Prof. Dr. Ergül BERBER İstanbul Arel Üniversitesi
Prof. Dr. Esra SİVEREKLİ Gaziantep Üniversitesi
Prof. Dr. Ferhan ÇEBİ İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Figen ÇİZMECİ ŞENEL TÜSEB
Prof. Dr. Filiz BAŞKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi
Prof. Dr. Füsun EYİDOĞAN Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU Ankara Üniversitesi - ZİDEK
Prof. Dr. Hasan SEÇEN Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin AĞIR YÖKAK Akademik uzman
Prof. Dr. Hüseyin Güçlü YAVUZCAN Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin KARA Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu YÖDAK
Prof. Dr. İlyas GÖKHAN YÖKAK Akademik uzman
Prof. Dr. Jülide YILDIRIM ÖCAL TED Üniversitesi
Prof. Dr. Kamil GÜREL Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Kazım DEVELİOĞLU Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Macit Fikret SUNER İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet BAŞ Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Emin ARICI Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet İhsan SOYSAL Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Mesut GÜNER Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mesut SANCAR Marmara Üniversitesi - ECZAKDER
Prof. Dr. Metin DOĞAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Musa Yaşar SAĞLAM Hacettepe Üniversitesi - FEDEK
Prof. Dr. Mustafa GÜLDEN İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Prof. Dr. Mustafa SOLAK Biruni Üniversitesi
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER TÜBA Başkanı / Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Necip ŞİMŞEK İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Nedime Lerzan ÖZKALE İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Neslihan BOYAN Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Oğuz BORAT İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Osman UZUN Düzce Üniversitesi - PEMDER
Prof. Dr. Ömer TORLAK İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Özlem ÜLGER Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Reha Metin ALKAN İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Rıfkı HAZIROĞLU Ankara Üniversitesi, Emekli
Prof. Dr. Semra Feriha AŞÇIGİL Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Serdal TERZİ Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Sermin ÖRNEKTEKİN Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Sibel Aksu YILDIRIM Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Sina ERCAN Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Sultan TAŞÇI Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Süheyda ATALAY İstanbul Atlas Üniversitesi - MÜDEK
Prof. Dr. Şenol AKIN Yozgat Bozok Üniversitesi
Prof. Dr. Şükran ŞAHİN Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU Eskişehir Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Yunus Nadi YÜKSEK YÖKAK akademik uzman
Doç.Dr. Begüm YURDAKÖK DİKMAN Ankara Üniversitesi - VEDEK
Doç. Dr. Candan ÇINAR ÇITAK Yıldız Teknik Üniversitesi - MİAK
Doç. Dr. Dilek AVŞAROĞLU ERKAN YÖKAK akademik uzman
Doç. Dr. Kazım KARABOĞA Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Rifat TÜRKEL Dumlupınar Üniversitesi
Doç. Dr. Salih BARDAKÇI YÖKAK akademik uzman
Doç. Dr. Sedat GÜMÜŞ The Education University of Hong Kong
Dr. Öğr. Üyesi Olgun ÇİÇEK Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KOZAK ÇAKIR YÖKAK akademik uzman
Dr. Öğr. Üyesi Gonca ULUDAĞ YÖKAK akademik uzman
Dr. Öğr. Üyesi Songül OMUR YÖKAK akademik uzman
Dr. Öğr. Üyesi Tuba CANVAR KAHVECİ Sakarya Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Yasemin YELBAY YILMAZ YÖKAK akademik uzman
Öğr. Gör. Erdem SARIAYDIN YÖKAK akdemik uzman
Ar. Gör. Sena ÇATAL YÖKAK akademik uzman
Prof. Alma DIZDAREVIC University of Tuzla
Prof. Amirul MUKMININ Universitas Jambi
Prof. Anastasios (Tasos) DAGIUKLAS London South Bank University
Prof. Carlos Francisco De Sousa REIS University of Coimbra
Prof. Colleen SEXTON Governors State University
Prof. Douglas FRANKLIN Ohio University
Prof. Georg SCHUPPENER University of St. Cyril and Methodius (Slovakia)
Prof. Habil Anca Luminiţa GREERE Babes-Bolyai University
Prof. Ivan LEBAN University of Ljubljana
Prof. Jafar JAFAROV Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
Prof. Jolita ŠLIOGERIENE Vilnius Gediminas Technical University
Prof. Loránd SZABO Technical University of Cluj Napoca
Prof. Mišo DOKOMANOVIC Ss. Cyril and Methodius University
Prof. Norlidah ALIAS University of Malaya
Prof. Paolo Di SIA University of Padova
Prof. Renata KORSAKIENE Foundation for Higher Education World University Service
Prof. Subhan NAMAZOV Azerbaycan Teknik Üniversitesi
Prof. Susan SCIAME-GIESECKE Indiana University
Prof. Teresa FRANKLIN Ohio University
Prof. Terry L. ALLISON Indiana University
Prof. Vıtalıj NOVICKIJ Vilnius Gediminas Technical University
Prof. Vilayet VALIYEV Azerbaycan Teknik Üniversitesi
Prof. Zahra NAIMIE University of Malaya
Assoc. Prof. Armand FAGANEL University of Primorska
Assoc. Prof. Issam W. DAMAJ Beirut Arab University
Assoc. Prof. Mishko DJIDROV Goce Delcev University
Assoc. Prof. Natalıe Aleksandra GURVITS-SUITS Tallinn University
Assoc. Prof. Neringa SLAVINSKAITE Vilnius Gediminas Technical University
Assoc. Prof. Samra MUJACIC University of Tuzla
Asst. Prof. Nenad MARKOVIC the University of East Sarajevo
Dr. Anca PRISACARIU The American University (Switzerland)
Dr. Artan LIMANI  
Dr. Beatriz López MEDINA Universidad Complutense de Madrid
Dr. John HITCHCOCK Ohio University, Indiana University
Dr. Timur KANAPYANOV Independent Agency for Accreditation and Rating (IAAR)
Dr. Mohamed Lemine HALESS The Mauritanian Authority for Quality Assurance of Higher Education (AMAQ-ES)
Dr. Kamran Rasulov Azerbaijan Education Quality Assurance Agency (TKTA)
Andy GIBBS Progress review of European College of Chiropractors ( by ENQA)
Ronny HEINTZE AQAS
   
Teknik Hizmetler / Technical/Logistical Support  
   
Burhan AĞIRMAN Mali Hizmetler Uzmanı
Bahattin DEMİRLİOL Bilgisayar İşletmeni
Çağrı BALIM V.H.K.İ.
Damla YURTSEVER İstatsitikçi
Harun KAPLAN Bilgisayar İşletmeni
Hüseyin DURSUN Büro Personeli
Musa Bahadır YURTTERİ Bilgisayar İşletmeni
Mücella YAZICI Bilgisayar İşletmeni
Semih TOPÇU Bilgisayar İşletmeni
Serap ŞAHİN Bilgisayar İşletmeni
Sultan BAHAT Bilgisayar Mühendisi
Zehra ALTUNTAŞ Bilgisayar Mühendisi
Züleyha KOL Mütercim - Tercüman
Aysel AKMAN Destek Hizmetleri
Deniz KARABULUT Destek Hizmetleri
Gülnaz ÇETİN Destek Hizmetleri
Kadir TOKAY Destek Hizmetleri
Mahmut DEMİREL Destek Hizmetleri
Mumin TEKİN Destek Hizmetleri
Tuğçe GELEN Destek Hizmetleri
Ümit KALENDER Destek Hizmetleri
Yalçın BIÇAKCI Destek Hizmetleri

Sponsors

days
h m s

Live Event

THEQC International Conference on Quality Assurance and Accreditation (ICQA)

20 - 22 March 2023

Add to calendar

AHBVÜ TOKİ BLOKLARI
, Ankara, Turkey

View on map Submit Abstract